Terug naar overzicht
Vacature Vastgoedontwikkelaar Woningcorporatie
Solliciteer nu
Terug naar overzicht

Vacature Vastgoedontwikkelaar Woningcorporatie

  • Zwolle
  • Woningcorporaties
  • HBO

Heb je vragen?

Heb je een vraag over deze vacature of wil je aanvullende informatie? Bel of e-mail Symen Smits. Referentienummer V-041314

WhatsApp met adviseur Solliciteer nu

Je hebt nog 14 dagen om te solliciteren

Functieomschrijving

De Vastgoedontwikkelaar draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten vanaf de haalbaarheidsfase tot en met oplevering aan de klant en heeft daarbij de rol van projectverantwoordelijke. De type projecten waar de Vastgoedontwikkelaar verantwoordelijk voor kan zijn: nieuwbouw, modernisering/herstructurering bestaande vastgoed (zonder huurders).

Plaats in de organisatie

De Vastgoedontwikkelaar in verantwoording verschuldigd aan de manager Vastgoedontwikkeling. Voor de vastgoed projecten zal een ontwikkelingsmanager/teammanager Vastgoedontwikkeling de rol vervullen van functioneel opdrachtgever. Besluitvorming over de diverse fasedocumenten lopen via PAM, MT en RvC. 

Functie eisen

Projectinhoudelijk

· De Vastgoedontwikkelaar stelt op basis van een goedgekeurd startdocument het fasedocument investeringsbesluit op. Na vaststelling van het fasedocument investeringsbesluit (door PAM,MT en RvC) is de Vastgoedontwikkelaar verantwoordelijk voor de verdere uitontwikkeling en uitvoering van het project (incl. gedelegeerd budget verantwoordelijkheid).

· Coördineert meerdere grootschalige projecten met zo nodig een onderverdeling in deelprojecten.

· Stelt financiële rapportages op (o.a. Reasult).

· In de ontwerpfase draagt de Vastgoedontwikkelaar zorg voor de uitwerking van het project wat getoetst wordt in het interne projectteam, waar de Vastgoedontwikkelaar leiding aangeeft.

· Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het project conform het vigerende beleid (bijv.: PMC model, aanbestedingsbeleid, inkoopbeleid, model-contracten, etc.)

· Signaleert mogelijke risico’s en anticipeert hierop in overleg met de functioneel opdrachtgever. De Vastgoedontwikkelaar stemt de voortgang en ontwikkelingen binnen de projecten af met de functioneel opdrachtgever. De Vastgoedontwikkelaar voert hiertoe een risicoanalyse uit en anticipeert hierop met het voorstellen ten behoeve van risicomanagement.

· De Vastgoedontwikkelaar draagt zorg voor de overall bewaking van de projectplanning, de budgetramingen en het Programma van Eisen.

· Levert het project op en verzorgt het fasedocument evaluatie richting de functioneel opdrachtgever. Besluitvorming loopt via PAM en MT.

· Is eindverantwoordelijke voor een correcte overdracht aan de exploitatieprocessen.

Leidinggeven

· Geeft functioneel leiding aan de toegewezen projectmanager/projectleider gedurende de totstandkoming en uitvoering van het project.

· Geeft leiding aan de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende overleg/projectteams.

· Vertegenwoordigt DeltaWonen / afdeling in interne- en externe overlegsituaties en geeft hieraan leiding.

Overige werkzaamheden

· Is eind verantwoordelijk voor de archivering van de projectdata conform de vastgestelde kwaliteitseisen.

· Levert een bijdrage aan het continue verbeteren en professionaliseren aan het proces Woningen Toevoegen

· Onderzoekt de mogelijkheden voor subsidiering en neemt initiatief tot subsidieaanvragen en -afhandeling.

· Is vanuit het eigen vakgebied verantwoordelijk voor het tot stand laten brengen van beleid door de afdeling BSI, met name op het terrein van de omgevingsanalyse en stedenbouwkundige visie. Levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan de vastgoedstrategie van dW.

· Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door oa vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van informatie.

 

Rapportages

· Is verantwoordelijk voor sturingsrapportages (managementinformatie) conform de Planning & Control cyclus.

· Stelt de afstemmingsrapportages op ten aanzien van de lopende projecten, conform de afgesproken kwaliteitseisen.

· Zorgt voor tijdig, volledig en correcte aflevering van de opgestelde informatie en rapportages.

· Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de eigen rapportages en onderzoeken binnen het afgesproken budget en planning.

Arbeidsvoorwaarden

Kennis

· HBO/WO werk- en denkniveau (opleiding in een bouwtechnische richting ).

· Kennis van en ervaring met complexe projecten in alle facetten en daarbij toegepaste werkwijzen, methoden en technieken.

· Kan vanuit verschillende invalshoeken rekenen aan de projecten

· Kan projecten leiden en projectmatig en procesmatig werken.

· Heeft financiële kennis en ervaring met budgetbewaking en projectadministratie.

· Heeft inzicht in juridische aspecten bij de realisatie van projecten.

· Heeft kennis van kosten en kwaliteit van bouwmaterialen.

· Kennis en ervaring met relevante automatiseringsprogramma’s.

· Kennis van de (werk)processen binnen de organisatie.

· Kennis van data en data gestuurde processen

Vaardigheden

· Klantgerichtheid.

· Resultaatgericht.

· Samenwerken.

· Communicatief.

· Plannen en organiseren.

· Overtuigingskracht.

· Uitdrukkingsvaardigheid.

· Organisatiebewustzijn. 

Info over het bedrijf

Wonen gaat over meer dan een dak boven je hoofd. Een goed en veilig thuis betekent ook kans om te groeien, en ruimte om gelukkig te zijn. Wonen gaat over mensen en over met elkaar samenleven in de wijken. DeltaWonen bouwt, verhuurt en onderhoudt betaalbare en sociale huurwoningen in Zwolle, Kampen en Oldebroek. Op dit moment heeft deltaWonen zo’n 15.000 woningen en werken ongeveer 200 medewerkers elke dag aan woon- en leefgeluk. Samen met bewoners en partners en midden in de wijken.

DeltaWonen wil in 2050 alleen nog maar CO2-neutrale woningen. Nu lijkt 2050 nog ver weg maar ruim 15.000 woningen is veel. Om deze doelstelling te kunnen behalen gaat deltaWonen de komende jaren tenminste 550 woningen per jaar verduurzamen. En dat betekent scherp aan de wind zeilen, innovaties omarmen en wetgeving blijven monitoren, zodat we flexibel blijven inspelen op een steeds veranderend werkveld. Als Vastgoedontwikkelaar ga jij hierin een centrale rol spelen. Door jouw kennis van verduurzaming kunnen huurders van deltaWonen vandaag en in de toekomst plezierig en comfortabel wonen.

Sollicitatieprocedure per stap

Jouw vacature

De vacature staat online! Klik op de sollicitatie knop om je sollicitatie te voltooien.

Vacature

De vacature is gesloten. Nu gaan wij je sollicitatie zorgvuldig bekijken. Als we enthousiast zijn geworden, nodigen we je uit voor een intakegesprek.

Intake gesprek

Tijdens je intake gesprek bij ons op kantoor bespreken we jouw ambitie en de mogelijkheden bij de desbetreffende werkgever.

Gesprek bij werkgever

Het is nu tijd om jezelf te presenteren bij de potentiele werkgever. Uiteraard helpen wij je om dit gesprek goed voor te bereiden.

Voorstel

Zijn zowel jij als de werkgever enthousiast? Dan gaan wij aan de slag met een passend voorstel. Ook bespreken we salaris en arbeidsvoorwaarden.

Een nieuwe baan!

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen en zal op korte termijn starten met je nieuwe baan. Je kunt voor tips of vragen altijd bij jouw adviseur terecht.

1
2
3
4
5
6
Deze vacature vind je in de volgende groepen

Solliciteer direct Stel je vraag