Terug naar overzicht
Toezichthouder Gebouwen - Gemeente Eindhoven
Solliciteer nu
Terug naar overzicht

Toezichthouder Gebouwen - Gemeente Eindhoven

  • Eindhoven
  • Gemeentes
  • HBO

Heb je vragen?

Heb je een vraag over deze vacature of wil je aanvullende informatie? E-mail Elona Scheffer. Referentienummer V-024468

WhatsApp met adviseur Solliciteer nu Naar alle vacatures van Elona Scheffer

Snel reactie maar je zit nog nergens aan vast.

Functieomschrijving

De focus van het cluster bouwtoezicht ligt op regulier toezicht bij verleende omgevingsvergunningen. Daarnaast wordt toezicht gehouden naar aanleiding van meldingen of ambtshalve geconstateerde zaken waarbij gepaste actie noodzakelijk is. Tijdens de bouw ziet de bouwinspecteur op basis van steekproeven toe op de uitvoering van de werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor is afgegeven. Men controleert of er gebouwd wordt overeenkomstig de technische voorschriften uit de vergunning. Daarnaast controleert een bouwinspecteur ook de bouwmethode en de kwaliteit van het werk. Daarnaast wordt gelet op veiligheid en hinder voor de omgeving of buitensporig veel lawaai, trillingen of stof bijvoorbeeld. Als er niet gebouwd wordt overeenkomstig de voorschriften kan de bouw worden stilgelegd of de toegang tot het gebouw gesloten.

Werkzaamheden:

• Houdt zelfstandig toezicht op de uitvoering van bouw- en sloopvergunningen (inclusief asbest) en op strijdig gebruik van gebouwen;

• Beslist bij calamiteiten of gesignaleerde tekortkomingen ter plekke zelfstandig over maatregelen, zoals stilleggen van de bouw / treffen van voorzieningen. Onderkent de risicovolle momenten ter bepaling van een eventueel afbreukrisico en neemt dit mee in zijn overwegingen om te komen tot een juridisch verantwoord besluit en stemt dit indien nodig / gewenst, af;

• Bewaakt de kwaliteit van de woningvoorraad en bouwwerken door onderzoek naar de bouwtechnische en monumentale kwaliteit van panden;

• Constateert bij handhaving tekortkomingen en zorgt voor het inwerking stellen van de aanschrijvingsprocedures en schriftelijke berichtgeving aan vergunninghouder;

• Moet zelfstandig zowel bouwkundig als juridisch (toetsing aan wetgeving en afweging iets wel of niet aan te schrijven) een oordeel vormen m.b.t. een uitgevoerd werk;

• Beoordeelt en besluit op verzoeken tot het toepassen van gelijkwaardigheid m.b.t. het Bouwbesluit en weegt hierbij juridische en bestuurlijke aspecten;

• Adviseert in samenwerking met anderen bij bezwaar- en beroepszaken;

• Denkt mee in nieuwe werkmethoden en deelt deze met zijn/haar collega’s;

• Overlegt waar nodig met de senior bouwinspecteur;

• De van toepassing zijnde regelgeving dienst zelfstandig en op basis van eigen deskundigheid geïnterpreteerd te worden en wordt in het kader van de klantgerichtheid de grens van het toelaatbare opgezocht.

• Rekening moet worden gehouden met maatschappelijke omstandigheden, ontwikkelingen op het vakgebied, waardoor afstemming met andere disciplines is vereist.

Extra informatie:

- Focus ligt op reguliere bouwcontroles en klachtenafhandeling; denk aan het uitvoeren van controles op bouwplaatsen n.a.v. verleende bouwvergunningen en controles op klachten (bouwen zonder vergunning).

Functie eisen

• Werk- en denkniveau HBO (bouwkunde) en minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke rol;

• Ervaring met Wabo en RO is vereist;

• Gedegen bouwkundige en juridische kennis (Bouwverordening, ABW II, etc.).

Softkills:

• Goed kunnen inleven in het standpunt van een ander, stimuleren van openheid bij de ander door eigen wijze van reageren, aanpassen van taalgebruik aan gehoor en helder en gestructureerd formuleren is noodzakelijk. Luistervaardigheden als uit laten praten, open vragen stellen, doorvragen, reflecties en samenvattingen geven dienen toegepast te worden;

• Vaardigheid is vereist in het onderhouden van functionele contacten, zowel binnen als buiten de dienst met collega's en medewerkers van de eigen sector en andere sectoren, cliënten en collega's van andere diensten, alsmede met bijv. architecten, aannemers en constructeurs en medewerkers van andere overheden;

• Contacten: anderen moeten overtuigd worden van standpunten en instemmen met bepaalde plannen, ideeën of producten;

• Analytisch vermogen: onderkent causale verbanden in vraagstukken en doorziet onderlinge relaties.

Arbeidsvoorwaarden

Eigen cao gemeente

Info over het bedrijf

De stad Eindhoven is bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis en barst van de energie. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. De gemeente faciliteert en ondersteunt de stad en haar inwoners. We hebben één gezamenlijk doel: Eindhoven beter en sterker maken. Daarvoor zetten we elke dag onze talenten en vakmanschap in.

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Sollicitatieprocedure per stap

Jouw vacature

De vacature staat online! Klik op de sollicitatie knop om je sollicitatie te voltooien.

Vacature

De vacature is gesloten. Nu gaan wij je sollicitatie zorgvuldig bekijken. Als we enthousiast zijn geworden, nodigen we je uit voor een intakegesprek.

Intake gesprek

Als jouw profiel voldoende aansluit bij de vacature, nodigen we je uit voor een gesprek bij ons op kantoor. We bespreken dan samen jouw ambitie en de mogelijkheden bij de desbetreffende werkgever.

Gesprek bij werkgever

Het is nu tijd om jezelf te presenteren bij de potentiele opdrachtgever. Uiteraard helpen wij je om dit gesprek goed voor te bereiden.

Voorstel

Zijn zowel jij als de werkgever enthousiast? Dan gaan wij aan de slag met een passend voorstel. Ook bespreken we salaris en arbeidsvoorwaarden.

Een nieuwe baan!

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen en zal op korte termijn starten met je nieuwe baan. Je kunt voor tips of vragen altijd bij jouw adviseur terecht.

1
2
3
4
5
6
Deze vacature vind je in de volgende groepen

Solliciteer direct Deel
Deel deze vacature
Sluiten