Emolumenten: wat valt hier allemaal onder?

De emolumenten zijn de bijkomende inkomsten die buiten het normale salaris vallen. We hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet:

Reiskostenvergoeding

Vergoeding van het woon-werkverkeer vindt plaats op basis van de wettelijke regelingen. Op basis van eigen vervoer of op basis van het openbaar vervoer. Zakelijk gereden kilometers met eigen auto kunnen gedeclareerd worden tegen een nader te bepalen kilometervergoeding. De gereden kilometers dienen te worden gespecificeerd.

 

Vakantiegeld

Het vakantiegeld bedraagt 8% van het ontvangen brutosalaris.

 

Verlofdagen

De medewerker bouwt een reservering op, op basis van 25 verlofdagen per jaar. Deze worden aangesproken als er verlofdagen worden opgenomen.

Indien een feestdag of bijzonder verzuim valt op een voor de medewerker van toepassing zijnde werkdag dan worden deze doorbetaald als zijnde gewerkte dag.

 

Studiekostenvergoeding

Op het moment dat je bij Continu in dienst bent, kom je in aanmerking voor een vergoeding van de kosten van nog te volgen studies welke aansluiten bij je werkgebied. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van diverse factoren en wordt individueel besproken met Continu.

 

Ziekte

Om het korte ziekteverzuim te beperken is één loonwachtdag van kracht. Dit betekent dat je bij ziekte de eerste dag niet doorbetaald krijgt.

 

Ongevallenverzekering

Voor alle medewerkers is een verzekering afgesloten die uitkeert bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval tijdens het dienstverband bij Continu.

 

Overige Emolumenten

Continu wil dat de medewerkers met een goed gevoel gaan werken. Zijn er overige emolumenten gewenst? Dan zijn deze individueel bespreekbaar met Continu. Denk hierbij aan o.a. een auto van de zaak, bijdrage voor pensioen, bijdrage voor ziektekostenverzekering, laptop, mobiele telefoon, etc..

 

Collectieve verzekeringen

Continu heeft met het IAK uit Eindhoven collectieve afspraken gemaakt m.b.t. lage premies voor privé-verzekeringen. Als medewerker kun je profiteren van de collectieve premiekortingen op deze verzekeringen, nu en in de toekomst, ook als je niet meer in dienst bent bij Continu.

 

Tijdens het project

De medewerker van Continu houdt tijdens het project de gemaakte uren bij. Na het accorderen van deze uren door de opdrachtgever, stuur je deze door naar Continu. Wij zorgen dan voor de salariëring. Tevens zal de adviseur van Continu tijdens het project de voortgang met jou en de opdrachtgever bespreken, dit zal telefonisch en d.m.v. persoonlijke gesprekken plaatsvinden. Zo zorgen wij ervoor dat je van je nieuwe baan een echte carrière maakt.