Trends


Trends

Continu onderzocht wat mensen motiveert in hun werk, waarom ze van baan wisselen, hoe ze de moderne gang van zaken van werving en selectie ervaren en wat zij verwachten van hun werk. Natuurlijk zoomen we daarbij in op onze belangrijkste doelgroep: de technici. We hebben expliciet gekeken naar de verschillen tussen de generaties. Hoe gaan jongeren om met sollicitaties en hoe manifesteren zij zich op het werk? Hoe belangrijk is de work-life-balance voor millennials? En wat vindt de oudere generatie van solliciteren via een app op je smartphone? Uit het onderzoek komen acht interessante trends naar voren over technici op de arbeidsmarkt. Deze uitkomsten delen we graag, omdat we een brug willen slaan tussen werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Lees in onderstaande artikelen de trends.