Pesten op de werkvloer, hoe ga je daarmee om?


Pesten op het werk, de kans dat je ermee te maken hebt is wel 16%…

 Terug naar carrièretips overzicht

Pesten op de werkvloer, hoe ga je daarmee om?

06 februari 2019 |

Pesten op het werk kan voor werkgevers een flinke kostenpost zijn. Jaarlijks leidt pesten op de werkvloer tot zo’n vier miljoen verzuimdagen. Dat komt neer op zo’n 900 miljoen euro aan loondoorbetalingen, meldt TNO. Maar hoe kan pesten op het werk worden teruggedrongen? Of nog beter: hoe voorkom jij als werkgever dat er pestgedrag ontstaat binnen jouw organisatie?

  • Een nulmeting naar pestgedrag kan veel inzichten geven over pestgedrag binnen een organisatie. Zet gedurende een week een box in de kantine of op een locatie waar veel werknemers dagelijks passeren. Iedereen wordt verplicht om een vooraf opgestelde anonieme vragenlijst rond pestgedrag in te vullen en deze in de box te deponeren. Dit geeft je een eerste inzicht in het pestgedrag binnen je organisatie.
  • Inventariseer aan de hand van de nulmeting het onderliggende groepsprobleem. Als je rechtstreeks de pester aanpakt versterkt het meestal het pestende systeem juist meer. Vertaal het probleem in een groepsdoel dat het probleem oplost.
  • Zorg voor duidelijkheid over taken. Ergernissen onder collega’s wordt mede veroorzaakt door onduidelijkheden over taken. Een heldere functieomschrijving met duidelijk taken voor elke werknemer kan dit uit de weg helpen. Wanneer medewerkers kunnen aantonen dat bepaalde werkzaamheden niet tot hun takenpakket behoren, voorkom je onenigheid over de te verdelen taken en het hierdoor ontstaan van irritaties tussen collega’s.
  • Trek een grens. Als leidinggevende of werkgever is het belangrijk duidelijk te maken wat niet getolereerd wordt binnen je team of organisatie. Zet dit kracht bij door helder te zijn in wat de consequenties voor werknemers zijn bij ongewenst gedrag.
  • De beste manier om pesten op de werkvloer tegen te gaan is door een positieve, teamgerichte bedrijfscultuur na te streven. Dan is er geen voedingsbodem voor ongewenst gedrag. Positieve energie creëren in je team kun je doen door aan de slag te gaan met de vraag: “Waarom zijn wij bij elkaar?”. Bespreek de persoonlijke doelen van de teamleden. Wanneer is ons gezamenlijke doel bereikt? De mate van verschil in de antwoorden geeft vaak al aan dat mensen niet op één lijn zitten. Is dit het geval? Dan valt er op het zakelijke vlak ook wat te doen, namelijk alle neuzen dezelfde kant op krijgen en de teamleden hierin verbinden. 

Het actueel houden van het onderwerp pesten op het werk is erg belangrijk. Bespreek pestgedrag op regelmatige basis, bijvoorbeeld aan de hand van een casus in teambesprekingen.


Deel dit artikel: