Herken jij pesten op de werkvloer?


Pesten op de werkvloer, hoe ga je daarmee om?

 Terug naar carrièretips overzicht

Herken jij pesten op de werkvloer?

06 februari 2019 |

Pesten, het lijkt iets dat alleen op het schoolplein gebeurd onder kinderen. Niets is minder waar, ook op de werkvloer komt pesten op grote schaal voor. 1 op de 10 werknemers is slachtoffer van pesten. Maar wat is pesten op de werkvloer nu eigenlijk? Hoe herken je het en wat kan je er aan doen? Lees snel onze tips.

  • Herkennen van pesten.

Fysiek geweld kan een vorm van pesten zijn, maar pestgedrag neemt ook subtielere vormen aan zoals roddelen, buitensluiten, intimideren en negeren. Het grootste verschil tussen pesten en plagen is dan ook niet de vorm, maar de regelmaat waarmee het gebeurt. Bij plagen is iedereen namelijk wel eens aan de beurt. Het gaat om een geintje hier of daar. Bij pesten is het echter structureel dezelfde persoon die het te vergelden krijgt.

  • Steun de gepeste.

Dit kan al door zo nu en dan een luisterend oor te bieden. Zorg ervoor dat je de persoon in kwestie serieus neemt, bedenk je wat jij kan doen om hem of haar te helpen, en wie jij kan inschakelen. Achterhaal wat de gepeste zelf al heeft gedaan om de pesterijen tegen te gaan en verwijs eventueel naar andere interne of externe hulp.

  • Grijp in bij het eerste kleine incident.

Pesten op het werk kan alleen plaatsvinden als niemand ingrijpt. Communiceer met zoveel mogelijk mensen dat je pestgedrag op de werkvloer niet wenselijk vindt, zonder beschuldigen uit te delen.

  • Maak melding van pestgedrag.

Als je ziet dat een collega gepest wordt en je vindt bovenstaande punten lastig om te doen, kun je je in zo’n geval wenden tot bijvoorbeeld de ondernemingsraad (OR), een vertrouwenspersoon, een vakbond, een bedrijfsarts of een HR medewerker. Soms bestaat er een interne klachtenregeling die gebruikt kan worden. Daarnaast kan er altijd een klacht worden ingediend bij een leidinggevende, bij de directie of de bedrijfsarts.

Als collega kunt jij je best doen om de situatie te beheren, maar het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het bedrijf om oplettend te zijn en in te spelen op de behoeften van hun werknemers en hun werkomgeving.

 


Deel dit artikel: