Blog over verwachtingen managen

Verwachtingen managen, de basis voor het bereiken van doelen

Goed leiderschap is gericht op het managen van verwachtingen en behoeften, als manager een van de belangrijkste manieren om resultaten en doelstellingen te kunnen behalen met je team. Het draait allemaal om het volgende: wat verwacht je van de medewerker en wat verwacht de medewerker van jou als leidinggevende of organisatie? Hoe pak je dat nou goed aan? Volg onderstaand stappenplan.

1. Wat verwacht jij zelf?
Het begint bij jou als leidinggevende. Wat zijn jouw verwachtingen van een teamlid? Als je dat weet kun je deze concreet maken. Vaak zijn verwachtingen impliciet, zoals “ik verwacht dat mijn teamleden hun best doen”. Maak concreet wat dat inhoudt. Wanneer doet een teamlid volgens jou zijn/haar best?

2. Waarom verwacht je wat?
Als je in kaart hebt wat je verwacht van je team is het belangrijk om in kaart te brengen waarom je die verwachtingen hebt. Oftewel, de rechtvaardiging. Begrijp waarom heldere verwachtingen belangrijk zijn. De context en noodzaak moet duidelijk zijn. Als jij de verwachtingen kunt rechtvaardigen zal het makkelijker zijn voor je team om zich te committeren.

3. Communiceer je verwachtingen
Heb je je verwachtingen concreet? Ga het dan pas communiceren. Als je te vroeg gaat communiceren is het gevaar dat je vage verwachtingen gaat communiceren. Hiermee zaai je onnodig verwarring. Dus als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, ga het dan pas communiceren.

4. Maak verwachtingen wederzijds
Naast het communiceren is het ook belangrijk dat je in gesprek gaat met je teamleden. Om te kunnen voldoen aan jouw verwachtingen is het belangrijk dat deze wederzijds zijn. Vraag aan je team wat ze van jou verwachten. En wat hebben ze nodig om aan jouw verwachtingen te kunnen voldoen?

5. Zwart op wit
Als alles duidelijk is zet dit dan zwart op wit op papier. Zo voorkom je vage verwachtingen en kan er altijd terug worden gekeken naar wat er afgesproken is.

Verwachtingen managen helpt jou en je team om effectiever te worden. Naast dat jullie samen effectiever worden, maakt het jullie werk ook nog eens leuker!