Blog over je loonstrook

Zo begrijp jij jouw loonstrook

Het blijft een favoriet onderdeel van ons werk: payday! Het bedrag wat gestort wordt op je rekening weet je waarschijnlijk wel te vinden op je loonstrook. Maar begrijp je echt alle details op je loonstrook?  Het begrijpen van je loonstrook is essentieel om een duidelijk beeld te krijgen van je inkomsten en eventuele inhoudingen. We duiken dieper in de wereld van loonstroken en leggen stap voor stap uit wat elk onderdeel betekent. Van bruto- naar nettoloon, loonheffingen tot pensioenbijdragen, we nemen alles onder de loep. 

 

Je loonstrook uitgelegd 

Je ontvangt elke periode netjes een loonstrook van jouw werkgever. Hier staat naast het salaris nog veel meer informatie op. Zijn sommige dingen op jouw loonstrook een beetje abracadabra voor je? Dan is het is tijd voor wat opheldering. In dit artikel leggen we de begrippen op je salarisspecificatie uit, zodat je voortaan snapt hoe je loonstrook is opgebouwd. 

 

Wat staat er op je loonstrook? 

Wist je dat een loonstrook uitgeven niet wettelijk verplicht is? Jouw werkgever is na een eerste loonstrook alleen verplicht om een nieuwe loonstrook te maken bij wijzigingen in bedragen of percentages. Nu is het veel efficiënter om dit proces te automatiseren, dus vrijwel alle werkgevers geven periodieke loonstroken.  

De onderdelen die verplicht op een loonstrook staan zijn het brutoloon, bestaande uit basisloon en toeslagen, het aantal uur dat je werkt, jouw naam en de naam van je werkgever, de periode waarvoor de loonstrook geldt en het huidige minimumloon.  

 

Je jaaropgave  

Aan het einde van het kalenderjaar, of aan het einde van je dienstverband, ontvang jij van je werkgever een jaaropgave. Heb je meerdere werkgevers gehad? Dan ontvang je per werkgever een aparte jaaropgave. Op dit document staat exact hoeveel salaris je hebt ontvangen. En hoeveel loonheffing en arbeidskorting er verrekend is. Allemaal informatie die vooral belangrijk is voor je belastingopgave.  

 

De salariscomponenten: begrippen op je loonstrook uitgelegd  

Beloofd is beloofd, we duiken de diepte in. Deze begrippen staan er op jouw loonstrook en dit betekenen ze: 

 • Basisloon: bedrag waarover premies en belastingen worden berekend. 
 • Normaal tarief: bedrag waarover het standaard belastingtarief van toepassing is. Hieronder valt het salaris. 
 • Bijzonder tarief: bedrag waarover het bijzonder belastingtarief van toepassing is, zoals ADV, vakantiegeld, overwerk en de uitbetaling van vakantiedagen na einde dienstverband. 
 • Periodesalaris: het brutosalaris voor die periode. 
 • Ziekengeld: de vergoeding van salaris tijdens ziekte. 
 • Loon SV: het bedrag waarover de sociale verzekeringspremies worden berekend. 
 • Loonheffing: de belasting die je werkgever alvast betaalt aan de belastingdienst. 
 • Reiskostenvergoeding: netto onbelaste vergoeding voor de reiskosten. 
 • Onbetaald verlof: dagen en uren waarover geen salaris is uitbetaald. Jaarloon bijzonder tarief: fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar. 
 • Arbeidskorting: de belastingkorting die je krijgt omdat je werkt. 
 • LH-Tabel: de verschuldigde belasting over je inkomsten wordt berekend aan de hand van belastingtabellen. Continu hanteert de witte weektabel. 
 • Reserveringen Opgebouwd vakantiegeld: de reservering vakantietoeslag tot en met deze periode. 
 • Opgebouwde verlofdagen: per gewerkt uur bouw je een % vakantiedagen op tot een maximum van je aantal contracturen. Dit correspondeert met 24 dagen op jaarbasis. 

 

Loonstroken heb je in vele soorten en maten. Er bestaan geen regels hoe ze er precies uit moeten zien. Afhankelijk van je werkgever en je arbeidsvoorwaarden, staan er op jouw loonstrook misschien nog wel meer termen.  

Mocht je daar nog meer uitleg over willen? Vraag ernaar bij degene die voor jouw werkgever de salarisadministratie verzorgt.