Blog over je loonstrook

Zo begrijp je je loonstrook

Je ontvangt elke periode netjes een loonstrook in je (digitale) brievenbus. Het bedrag dat op je rekening komt te staan, weet je vast en zeker wel te vinden. Maar wat houdt die loonheffing nou eigenlijk in?

Zo begrijp je je loonstrook


Je ontvangt elke periode netjes een loonstrook in je (digitale) brievenbus. Het bedrag dat op je rekening komt te staan, weet je vast en zeker wel te vinden. Maar wat houdt die loonheffing nou eigenlijk in? Het is tijd voor opheldering. In dit artikel leggen we de begrippen op je salarisspecificatie uit, zodat je voortaan snapt hoe je loonstrook is opgebouwd.

Salariscomponenten

 • Basis: bedrag waarover premies en belastingen worden berekend.
 • Normaal tarief: bedrag waarover het standaard belastingtarief van toepassing is. Hieronder valt het salaris.
 • Bijzonder tarief: bedrag waarover het bijzonder belastingtarief van toepassing is, zoals ADV, vakantiegeld, overwerk en de uitbetaling van vakantiedagen na einde dienstverband.
 • Periodesalaris: het bruto salaris voor die periode.
 • Ziekengeld: de vergoeding van salaris tijdens ziekte.
 • Loon SV: het bedrag waarover de sociale verzekeringspremies worden berekend.
 • Loonheffing: de belasting die je werkgever alvast betaalt aan de belastingdienst.
 • Reiskostenvergoeding: netto onbelaste vergoeding voor de reiskosten.
 • Onbetaald verlof: dagen en uren waarover geen salaris is uitbetaald. Jaarloon bijzonder tarief: fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar.
 • Arbeidskorting: de belastingkorting die je krijgt omdat je werkt.
 • LH-Tabel: de verschuldigde belasting over je inkomsten wordt berekend aan de hand van belastingtabellen. Continu hanteert de witte weektabel.
 • Reserveringen Opgebouwd vakantiegeld: de reservering vakantietoeslag tot en met deze periode.
 • Opgebouwde verlofdagen: per gewerkt uur bouw je een % vakantiedagen op tot een maximum van je aantal contracturen. Dit correspondeert met 24 dagen op jaarbasis.

Loonstrookjes heb je in vele soorten en maten. Er bestaan geen regels hoe ze er precies uit moeten zien. Afhankelijk van je werkgever en je arbeidsvoorwaarden kunnen op jouw loonstrook bovendien nog meer termen staan.


Mocht je daar nog meer uitleg over willen? Vraag ernaar bij degene die voor jouw werkgever de salarisadministratie verzorgt!