Blog over projectmanagement

De vijf meest gebruikte methodes binnen projectmanagement

Het managen van projecten zorgt voor veel uitdagingen. Je hebt namelijk te maken met verschillende afdelingen en verschillende type collega’s. Daarnaast werk je samen met externe leveranciers en klanten om het project tot een goed einde te krijgen. Het is dan ook een flinke uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om het overzicht van deze projecten te houden, zijn er verschillende projectmanagement methodes ontwikkelt. Deze methodes zorgen ervoor dat jij als projectleider het overzicht behoudt en dat iedereen die meewerkt aan het project op één lijn zit.

Wat is een projectmanagement methodiek?

De projectmanager moet te allen tijde het overzicht behouden, de mensen op de juiste wijze aansturen en daarmee het proces soepel door laten lopen. Een projectmanagement methodiek is een manier waarmee je het gehele project aan vliegt, aanstuurt en blijft optimaliseren.

Maar, wat is nou de beste projectmanagement methodiek? Dat is afhankelijk van de situatie, het project en jouw eigen voorkeuren. Wij hebben de vijf meest voorkomende projectmanagement methodieken omschreven.

PRINCE2

PRINCE2 staat voor Projects in Controlled Environments, versie 2. Het is een projectmethode die ooit werd ontwikkeld voor IT-projecten maar vervolgens is aangepast zodat het ook in andere sectoren gebruikt kan worden. PRINCE2 is geschikt voor alle kleine maar ook grote projecten en kent een grote flexibiliteit. PRINCE2 verdeelt een project in zeven concrete, beheersbare fases.

PMC: Projectmatig Creëren

Het doel van deze methodiek is om de nadruk te leggen op de cultuur en op de intenties. De cultuur en de intenties spelen de leidende rol binnen deze methodiek, waardoor er een stuk minder nadruk ligt op vaste standaarden en formats. Daardoor is het mogelijk dat de samenwerkingen tussen verschillende medewerkers gestimuleerd worden, en dus het gewenste resultaat behaald wordt.

PMBok

PMBoK, Project Management Body of Knowledge, is een compleet handboek. Het is een verzameling van richtlijnen, terminologieën en best practices. PMBoK stelt bedrijven in staat om projecten op verschillende afdelingen te standaardiseren. Dat betekent dat werknemers op de marketingafdeling een project hetzelfde benaderen als de werknemers op de financiële afdeling.

Projectmatig werken

De methodiek Projectmatig werken vertoont veel overeenkomsten met de methodiek Prince2. Zo draait het bij beide methodieken om de resultaatgerichte houding en op een zorgvuldige besluitvorming. Ook draait het bij Projectmatig werken veel om wijzigingenbeheer, kwaliteitsbeheersing, geldbeheersing én tijdsbeheersing. Ondertussen is Projectmatig werken een stuk minder duidelijk uiteengezet dan Prince2; bij de methodiek Projectmatig werken is er dus nog veel ruimte om deze methodiek naar eigen wens in te vullen.

Agile/ Scrum

Deze twee methodes houden een project overzichtelijk. Grote, complexe projecten worden opgedeeld in kleine stukjes. Het is een projectmethode met een aantal duidelijk vastgestelde onderdelen, rollen en bijeenkomsten. De voorwaarde voor de Agile/ Scrum methode is wel dat het projectteam niet te groot moet zijn, dat je beschikt over senior ontwikkelaars, er een goede relatie is tussen de verschillende partijen en dat er ruimte is voor het aandragen van oplossingen.