Blog over communicatie

In 4 stappen de klantwaarde verhogen

Door klantgericht te communiceren kun je de klantwaarde verhogen. Klantgericht communiceren vraagt om specifiek gedrag van jou als werknemer. Niet volgzaam, inschikkelijk, bescheiden en consoliderend, maar proactief, nieuwsgierig en initiatiefrijk. Samengevat kom je met onderstaande 4 stappen tot een ideale klantwaarde.

Maak keuzes

Het is wellicht confronterend, maar het is vaak zo dat klanten die het meeste tijd kosten vaak het minste opleveren. Durf daarom samen met je leidinggevende strategische keuzes te maken in welke klanten of doelgroep jullie willen bedienen. Hoe bewuster je bent in deze keuzes, hoe beter je de aandacht kunt verdelen en prioriteiten kunt stellen.

Wees klantbewust

Streef ernaar om de organisatie waar je voor werkt af te stemmen op de wensen van de klant en niet andersom. Luister hierbij goed om de klant te begrijpen. Probeer zelf inzichten op te halen. Op deze manier ervaar je zelf wat er bij de klant gebeurt en hoe je hier als werknemer op in kunt spelen. 

Ontwikkel een actieplan

Probeer de opgedane inzichten door te vertalen in je werkzaamheden. Zodat je de klant faciliteert met een nog betere dienstverlening en nog betere producten of diensten. Vergeet dan ook zeker niet deze nieuwe aanpak te borgen in de organisatie en waak ervoor om niet te verslappen.

Ontdek de klantwaarde

Dit is het uiteindelijke doel. Lukt het je de klant werkelijk te begrijpen? De opgedane kennis te verspreiden in de eigen organisatie gekoppeld aan commitment en je eigen verantwoordelijkheid? Dan ben je op de juiste weg om blijvend toegevoegde waarde te creëren voor je klanten. En die extra omzet? Dat is dan niet meer het doel, maar een logisch vervolg.

Bonustips

Klantgerichtheid betekent ook dat je in staat moet zijn professionele relaties uit te breiden, te verdiepen en te verbeteren. En jezelf daar ook bewust op aan te sturen. Dit houdt in dat je samen met je leidinggevende:

(En het liefst samen met de klant) doelen stelt en ambities uitspreekt over wat je met een relatie wilt bereiken;

Beloftes doet aan de organisatie en de klant over de gestelde doelen;

Regelmatig de relatie met je klant meet (concreet en direct);

Deze relatie bijstuurt als de verwachtingen achterblijven;

De controle houdt over de relatie.