Blog over digitalisering

Hoe ga jij om met de digitalisering in je werk?

Er is niets zo dynamisch als de arbeidsmarkt. Vooral nu met de coronacrisis is er een hoop veranderd als het gaat om de manier van solliciteren, functioneringsgesprekken en vergaderingen. We geven je graag een aantal tips hoe je om gaat met de digitalisering in je werk. 

Online vergaderen

Online vergaderen is sinds het coronavirus aan de orde van de dag. Elke vergadering heeft een zekere basisetiquette, maar hoe zit dat met een online vergadering? We hebben de belangrijkste do’s en don’ts voor je uitgezocht.

Do’s

  • Laat je gezicht zien en laat van je horen: Zorg dat je camera aanstaat en check je microfoon, dit zorgt er voor dat je meer aanwezig bent in de vergadering.
  • Introduceer iedereen die deelneemt aan de vergadering.
  • Geef iedereen de kans om iets bij te dragen.
  • Zorg dat je in een rustige omgeving zit, zonder onnodige afleidingen.
  • Zorg ervoor dat je telefoon op stil staat en alle notificaties uitstaan.

Don’ts

  • Als anderen iets presenteren, staar je niet naar je telefoon.
  • Onderbreek niemand (en vermijd het om tegelijkertijd te praten).
  • Je werkt niet aan andere klusjes (zoals het lezen van e-mails) tijdens een online vergadering.

Gedraag je zoals je dat in een life meeting ook zou doen. Mensen willen gezien, gehoord en gerespecteerd worden, ook tijdens een online meeting. Zorg er in grote groepen voor dat iedereen ongeveer evenveel aan de beurt komt, dit kan je doen door iemand aan te wijzen die sturing geeft aan de vergadering en ervoor zorgt dat iedereen zijn zegje kan doen. Succes!

Functioneringsgesprek/beoordelingsgesprek via video

Een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek voer je omdat je wilt nagaan in welke mate de medewerker nog de juiste dingen doet en goed doet, wat betekent voor de eventuele groei en ontwikkeling en je wilt erkenning geven aan je medewerker.

Deze gesprekken mag je via video laten verlopen, mits anders is afgesproken in de cao, arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek. Voordat je ervoor kiest deze gesprekken via video te laten plaatsvinden, is het belangrijk een paar afwegingen te maken.

Wat heb je nodig?

Misschien gebruik je al een systeem voor videobellen of videoconferencing, zoals FaceTime, Skype, Zoom, Microsoft Teams of Google Meet. Je kunt dit soort tools ook prima inzetten voor functioneringsgesprekken. Zorg er vooral voor dat de videoverbinding stabiel en beveiligd is, zodat er geen andere collega's kunnen inloggen of ongenode gasten kunnen meekijken. En het is natuurlijk belangrijk dat jij en je werknemer een goede camera en stabiel internetverbinding hebben.

Wat zijn de aandachtspunten?

De gesprekken zijn een belangrijk middel om je personeel te motiveren. Om het gesprek goed te laten verlopen moet je werknemer zich op zijn gemak voelen. Ga dus na of je werknemer zich er prettig bij voelt dat het gesprek via video plaatsvindt. Er kunnen gevoelige onderwerpen worden besproken, zorg dus dat er op beide locaties niemand mee kan luisteren of binnen kan lopen. Als werkgever moet je werknemers die thuiswerken faciliteren. Dus geef hun de nodige middelen om te kunnen werken en het gesprek te voeren.

Verder verloopt een het gesprek via video niet heel anders dan face-to-face. Wil je meer lezen over het functioneringsgesprek of het beoordelingsgesprek? Lees dan eens deze artikelen: