Blog over coachingsgesprek

Zet het GROW-model in tijdens de coachinggesprekken

Voelen coachinggesprekken vaak als een verplicht nummertje? Vind je een gesprek overbodig als je medewerkers toch al goed functioneren? Of wil je de gesprekken effectiever laten verlopen? Maak dan kennis met het GROW-model. Met dit vierstappenmodel blijf je op een coachende manier het gesprek met een ander voeren.

 

Coachend leidinggeven: is hierom belangrijk!

Waarom is coachend leidinggeven nou zo belangrijk? Het is een ideale manier om de zelfstandigheid van je medewerkers te stimuleren en ervoor te zorgen dat ze zelf beslissingen durven te nemen. Iemand vertellen wat hij of zij moet doen om iets te bereiken is op de lange termijn veel minder effectief dan iemand zelf laten ontdekken wat hij of zij ervoor moet doen.

 

Grow-model en haar vier stappen

Een veel gebruikte methodiek voor coachend leidinggeven is het GROW-model. Dit model is opgebouwd uit vier stappen, waarmee je medewerker simpel en snel zelf een groeiplan uitwerkt. De vier stappen zijn:

 1. Goals
 2. Reality
 3. Options
 4. Will

We leggen hieronder per stap uit wat deze inhoudt en we geven voorbeeldvragen voor jou als coachend leidinggevende.

 

Stap 1 - Goal: doelen stellen

Start het gesprek met de ‘G’ van Goal. Wat wil de medewerker bereiken? Hoe moet de situatie eruitzien om hem of haar gelukkig te maken? Probeer samen met de medewerker doelen op te stellen die meetbaar en haalbaar zijn.

Enkele voorbeeldvragen:

 1. Wat is je doel?
 2. Hoe wil je dat doel bereiken?
 3. Wanneer weet je of je je doel hebt bereikt?

 

Stap 2- Reality: situatie omschrijven

De tweede stap legt de huidige stand van zaken onder de loep (Reality). Waar ligt nu daadwerkelijk het probleem of de uitdaging? Wie zijn hierbij betrokken? Wat heeft de medewerker tot nu toe ondernomen om aan de uitdaging te werken? En waarom werkte dat wel of niet?

Enkele voorbeeldvragen:

 1. Hoe ziet de huidige situatie eruit?
 2. Wat heb je tot nu toe aan de uitdaging gedaan?
 3. Welke resultaten leverde dat op?

 

Stap 3 - Options: mogelijkheden bespreken

Ga nu verder met het onderdeel Options. Wat zijn precies de mogelijkheden voor de medewerker om de gestelde doelen te bereiken? In deze fase probeer je samen ideeën te genereren die kunnen bijdragen aan het behalen van deze doelen.

Enkele voorbeeldvragen:

 1. Wat kan je allemaal ondernemen?
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties?
 3. Welke optie geeft je de meeste voldoening?

 

Stap 4 - Will: keuzes maken

Je eindigt het gesprek met het laten opstellen van een actieplan. In deze afrondende fase beschrijft de medewerker wat hij of zij gaat ondernemen om de gestelde doelen te bereiken en de persoonlijke groei te verwezenlijken.

Enkele voorbeeldvragen:

 1. Wat ga je nu concreet doen?
 2. Welke hulp heb je daarvoor nodig?
 3. Hoe groot acht je de kans dat je jouw doelen haalt?