Blog over het eindejaarsgesprek

3 tips voor een glansrijk eindejaarsgesprek

Het einde van het jaar is vaak een moment waarop beoordelingsgesprekken plaatsvinden. Oftewel het eindejaarsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het functioneren van jou als werknemer beoordeeld. Wat kun je verwachten van een beoordelingsgesprek en hoe kun je je hierop voorbereiden?

Eenrichtingsverkeer

Een beoordelingsgesprek verschilt van een functioneringsgesprek. Tijdens een beoordelingsgesprek geeft je leidinggevende aan wat hij of zij vindt van je prestaties van het afgelopen jaar. De leidinggevende spreekt een oordeel uit over jouw prestaties van het afgelopen jaar. Dit in tegenstelling tot een functioneringsgesprek waar er juist wordt gekeken naar de toekomst, daarbij is jouw eigen inbreng ook van belang. In het beoordelingsgesprek wordt er vaak terugverwezen naar de gemaakte afspraken in het functioneringsgesprek.

Tip: Haal terug wat er uit vorige functioneringsgesprekken is gekomen en noteer voor jezelf wat je hebt gedaan met de punten die naar voren kwamen. Mocht je geen functioneringsgesprek(ken) hebben gehad kun je altijd aan je leidinggevende vooraf vragen waar hij of zij het over wil hebben. Op deze manier kom je niet voor verrassingen te staan.

Wees voorbereid op negatieve feedback

Tijdens een beoordelingsgesprek gaat het over jouw gehele functioneren, je prestaties en je motivatie. Er kunnen dus ook negatieve dingen naar voren komen. In principe zou dit niet als een verrassing moeten komen, een goede leidinggevende geeft je namelijk regelmatig feedback op je functioneren. Negatieve feedback op je functioneren hoef je niet te ervaren als een persoonlijke tekortkoming. Je hoeft immers niet volmaakt te zijn om goed te functioneren.

Tip: Vraag altijd om voorbeelden van wat je kan verbeteren, neem geen genoegen met vage opmerkingen. Een beoordeling moet gebaseerd zijn op alles wat belangrijk is voor je functioneren en mag niet worden opgehangen aan één of enkele incidenten. Houd voor jezelf maandelijks een lijstje bij zodat je hierop kan terugvallen.

Ruimte voor ontwikkeling

Naar aanleiding van het beoordelingsgesprek worden er afspraken gemaakt, wellicht kom je in aanmerking voor een nieuwe functie of worden er mogelijke trainingen aangeboden. Deze afspraken worden gemaakt om jouw functioneren te verbeteren.

Tip: Zorg er voor dat je aantekeningen maakt voor jezelf tijdens het gesprek, waar kun je jezelf verbeteren en wat wordt er de komende tijd van je verwacht. Door dit goed in kaart te brengen voor jezelf kun je iedere maand informeren bij je leidinggevende of je nog op de goede weg zit. Zo kan je jezelf blijven ontwikkelen. Succes!