Blog over een effectief coachingsgesprek

Een effectief coachingsgesprek voeren? Zo doe je dat!

Voelen coachingsgesprekken vaak als een verplicht nummertje? Vind je een gesprek overbodig als je medewerkers toch al goed functioneren? Of wil je de gesprekken effectiever laten verlopen? Maak dan kennis met het GROW-model. Dankzij dit gestructureerde vierstappenschema werkt je medewerker al tijdens het gesprek aan een concreet, persoonlijk groeiplan voor de rest van het jaar!

1. Goals

Start het gesprek met de ‘G’ van Goal. Wat wil de medewerker bereiken? Hoe moet de situatie eruitzien om hem of haar gelukkig te maken? Probeer samen met de medewerker doelen op te stellen die meetbaar en haalbaar zijn.

Enkele voorbeeldvragen
Wat is je doel?
Hoe wil je dat doel bereiken?
Wanneer weet je of je je doel hebt bereikt?

2. Reality

De tweede stap legt de huidige stand van zaken onder de loep (Reality). Waar ligt nu daadwerkelijk het probleem of de uitdaging? Wie zijn hierbij betrokken? Wat heeft de medewerker tot nu toe ondernomen om aan de uitdaging te werken?
En waarom werkte dat wel of niet?

Enkele voorbeeldvragen
Hoe ziet de huidige situatie eruit?
Wat heb je tot nu toe aan de uitdaging gedaan?
Welke resultaten heeft dat opgeleverd?

3. Options

Ga nu verder met het onderdeel Options. Wat zijn precies de mogelijkheden voor de medewerker om de gestelde doelen te bereiken? In deze fase probeer je samen ideeën te genereren die kunnen bijdragen aan het behalen van deze doelen.

Enkele voorbeeldvragen
Wat zou je allemaal kunnen ondernemen?
Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties?
Welke optie geeft je de meeste voldoening?

4. Will

Je eindigt het gesprek met het laten opstellen van een actieplan. In deze afrondende fase beschrijft de medewerker wat hij of zij gaat ondernemen om de gestelde doelen te bereiken en de persoonlijke groei te verwezenlijken.

Enkele voorbeeldvragen
Wat ga je nu concreet doen?
Welke hulp heb je daarvoor nodig?
Hoe groot acht je de kans dat je doelen behaald worden?