Blog over sollicitanten selecteren

De juiste sollicitant selecteren? Gebruik de STARR-methode

De STARR methode is de perfecte methode om gestructureerd ervaringsgerichte vragen te stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Zo krijg je in korte tijd een helder beeld van de competenties en ervaring van degene die tegenover je zit.

Wanneer je veel verschillende gesprekken voert wil de algemene en persoonlijke indruk van een sollicitant wel eens de overhand nemen wanneer je een keuze moet maken tussen meerdere sollicitanten. De STARR-methode is een ideale gesprekstechniek die je kunt verwerken in het gesprek om een duidelijk beeld te krijgen van de ervaring en potentie van de sollicitant. ‘Wat zou je doen met een boze klant?’ of ‘Hoe heb je de meest boze klant ooit te woord gestaan’. Hoor je het verschil?

De letters van STARR staan voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.

We gebruiken een voorbeeld om alle stappen toe te lichten:
Je bent op zoek naar een Projectleider. Voor je zit Tim met ervaring in de rol van Assistent Projectleider. Je vraagt je af of hij de juiste competenties bezit om deze stap hoger te zetten.

S – Situatie

De sollicitant krijg de mogelijkheid om situaties te omschrijven waarin hij/zij aantoont dat de gevraagde competenties nodig waren.

Voorbeeld vraag:
“Kun je een situatie omschrijven waarin jij hebt laten zien dat je meer in je mars hebt?“

T – Taak
Nadat de situatie duidelijk is kun je verder doorvragen om de rol van de sollicitant in het geheel scherp te krijgen.

Voorbeeld vragen:
“Hoe waren de verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld tussen jou en de projectleider?”
“Bij welke taken moest je met wie samenwerken?”

A – Actie
Tijd voor actie! De situatie is helder en ook de taak/rol van de sollicitant was duidelijk in dit geheel. Nu kun je vragen naar concrete ervaringen en persoonlijke bijdragen van de sollicitant bij het vervullen van de taken.

Voorbeeld vragen:
“Welke werkzaamheden heb je verricht?”
“Hoe ging je om het prioriteren van je taken?”
“Hoe maakte jij je nieuwe rol mogelijk?

R – Resultaat
Wat was het resultaat van de verschillende acties die de sollicitant heeft ondernomen? Dat is waar je achter wilt komen bij dit onderdeel van het gesprek. Ook gaat dit je helpen bij de beeldvorming van de kwaliteiten van de sollicitant.

Voorbeeld vragen:
“Tot welk resultaat hebben deze acties geleid?”
“Zou je het achteraf anders hebben gedaan?”
“Wat zorgde voor meer snelheid in het behalen van het resultaat?”

R – Reflectie
Bij de reflectie blik je samen terug op de vraag aan het begin van het gesprek. Zo krijg je meer zicht op ontwikkelingen die de sollicitant heeft doorgemaakt. Ook krijgt de sollicitant de mogelijkheid zijn/haar slotrede te benoemen en jou te overtuigen van de sollicitatie.

Voorbeeld vraag:
“Wat zou je achteraf anders hebben gedaan?”
“Waar ben je het meest trots op, terugkijkend naar de situatie?”

Zoals je kunt lezen vergt het wat voorbereiding maar zorgt het voor overzicht en structuur tijdens het sollicitatiegesprek. Dit zal het vergelijken van resultaten van de verschillende sollicitatiegesprekken vergemakkelijken. Succes!