Blog over klagende medewerkers

5-stappenplan: omgaan met klagende medewerkers

Klagende medewerkers. Je loopt er misschien het liefst met een boog omheen. Maar als manager heb je die optie niet. Klagers ondermijnen de werksfeer. Ze zuigen energie, niet alleen bij jou, ook bij anderen. Dus zul je in actie moeten komen. Hoe? Lees ons 5-stappenplan.

Stap 1: Nodig de klager uit

Laat allereerst merken dat je je medewerker serieus neemt. Nodig hem of haar uit voor een gesprek om te horen wat de ander dwars zit. Ga niet de discussie aan, dat levert alleen maar weerstand op. Luister gewoon wat de ander te zeggen heeft. Vraag door en probeer tot de kern te komen.

Stap 2: Achterhaal de echte reden waarom iemand klaagt

Analyseer waar het ongenoegen vandaan komt en wat de ander wil bereiken. Gaat het om verzet tegen verandering? Wil de ander gezien worden en is het vooral een roep om aandacht? Zoekt je collega erkenning voor zijn of haar emoties en zorgen? Komt de klacht voort uit betrokkenheid en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en wil je collega slechts bijdragen aan de discussie?

Soms is het geklaag niet meer dan een onhandige poging om opbouwende kritiek te geven. Vaak is klagen een verdekte manier van vragen: je gooit iets in de groep in de hoop dat iemand er iets mee doet.

Stap 3. Veer mee

Door mee te bewegen laat je merken dat je de ander probeert te begrijpen. Zo breng je een verbinding tot stand, waarop je verder kunt borduren.

Stap 4. Kaats de bal

Moedig je medewerker aan om met een constructieve oplossing te komen. Laat de ander maar ideeën aandragen en neem ze mee in je besluitvorming.

Stap 5. Maak de ander bewust van zijn gedrag

Mogelijk heeft je klagende collega niet eens door wat zijn of haar gedrag teweegbrengt bij jou en bij anderen. Benoem daarom eerlijk wat het effect van zijn of haar gedrag is. Niemand wordt graag gezien als een klaagbox. Formuleer daarnaast welk gedrag je wel wenst. Wat wil je dat de ander een volgende keer doet, als er iets speelt? Daarmee help je de niet alleen de bewuste collega, maar je hele team. Inclusief jezelf.

Veel succes!